Υπαίθριος  μεταλλικός οικισμός μέσης τάσης

Ο οικισμός διατίθεται κατόπιν παραγγελίας του πελάτη για την ευκολότερη χρήση του, ανάλογως το εκάστοτε έργου του.

Ο κάθε οικισμός χωρίζεται σε τρία διαμέρισματα

  • 1. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΜΕΣΗΣ  ΤΑΣΗΣ
  • 2. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΧΑΜΗΛΗΣ  ΤΑΣΗΣ
  • 3. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

kioski kioskisel7