ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΡΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΓΟΥΛΙΚΟΥ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗ ΠΛΑΤΗ.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

X

 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΙΒΩΤΙΩΝ